ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป พิมพ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย office   

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป

จำนวน 93 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีขายทอดตลาด