ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำ(บริเวณถนนซอยโพธิ์ใบ) ตำบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่พัสดุ 68
22 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมี เจ้าหน้าที่พัสดุ 81
23 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 90
24 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว (สายทางซอยหมู่บ้านจัดสรร) เจ้าหน้าที่พัสดุ 81
25 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง เจ้าหน้าที่พัสดุ 86
26 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (บริเวณวัดชุ้ง) หมู่ที่ 4 ผู้อำนวยการกองคลัง 104
27 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก(บริเวณวัดชุ้ง) ผู้อำนวยการกองคลัง 85
28 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก(บริเวณวัดชุ้ง)หมู่ที่ 4 ผู้อำนวยการกองคลัง 123
29 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ผู้อำนวยการกองคลัง 75
30 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำ(บริเวณถนนซอยโพธิ์ใบ) ผู้อำนวยการกองคลัง 127
31 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านบึงโง้ง(สายข้างสนง.ทต.เมืองเก่า อาคารบึงทอง) ผู้อำนวยการกองคลัง 122
32 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำ(สายทางแยกหนองสรวง)ตำบลเมืองเก่า ผู้อำนวยการกองคลัง 113
33 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า ผู้อำนวยการกองคลัง 109
34 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า ผู้อำนวยการกองคลัง 350
35 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถมดินยกระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 226
36 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บริเวณคลองฉาง) หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า ผู้อำนวยการกองคลัง 232
37 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บริเวณคลองฉาง) หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่พัสดุ 672
38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาคอนกรีต (ท้ายบึงโง้งใต้) หมู่ที่ 7 บ้านกง เจ้าหน้าที่พัสดุ 460
39 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 7 (บ้านกง) ตำบลเมืองเก่า เจ้าหน้าที่พัสดุ 258
40 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบึงโง้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 272
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com