ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2560 ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 office 46
2 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2560 ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017 office 54
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โคกคำ ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015 manager 133
4 ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 184
5 ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึกษา) พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 235
6 ทต.เมืองเก่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 148
7 ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองเก่า "โครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ การทำหมอนแฟนซี" พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 86
8 ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองเก่า "โครงการสร้างอาชีพนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ" พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 74
9 ภาพกิจกรรม "เทศบาลตำบลเมืองเก่า" "โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it CenterE) ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 67
10 ทต.เมืองเก่าโครงการกีฬาของกองการศึกษา พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015 manager 55
11 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ศุกร์, 17 เมษายน 2015 manager 72
12 การแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จ.สระบุรี ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011 manager 634
13 ส่งเสริมสุขภาพ จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011 manager 415
14 (เวียนเทียน)วันสำคัญทางศาสนา จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011 manager 396
15 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011 manager 407
16 ประเพณีสงกรานต์ จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011 manager 286
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com