ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
หัวหน้าส่วนราชการ

                                      หัวหน้าส่วนราชการ  15750196 1224061701020216 1219400034 n  
  นายสินชัย สมศักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 
11 2 11
นายประมุข สุทธิบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
(น.ส.ชิตาพร เนาว์นิเวศน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
11 1
น.ส.วิภารัตน์ พุฒพิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางชุติมา ยศไกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com