ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2560 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
เขียนโดย office   
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:38

เทศบาลตำบลเมืองเก่า บูรณาการณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน

 ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย)

ประจำปี 2560

ในวันที่ 4 และ 11 กรกฎาคม 2560

 

a  1 a  1
a  1 a  1
a  1 a  1
a  1 a  1

 

 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com