ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ฉบับแก้ไข) PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย งานการเจ้าหน้าที่   

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า(ฉบับแก้ไข)

เอกสารแนบ

LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com