ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AECC
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย งานการเจ้าหน้าที่   

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ

LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com