อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2560"

หน้าแรก >> โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 )

 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า บูรณาการณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 และ 11 กรกฎาคม 2560